Foto's in volgorde vertrekkende uit het Gildenhuis.
72 prijzen worden er verdeeld op 2 april 2023 tussen 14u en 15u in het Gildenhuis.
Prijswinnaars zijn of worden verwittigd.

Schiftingsvraag 1: 164
Schiftingsvraag 2: 151